Tag: udgifter

Danmarkskort inddelt efter vejområder

Alternativets kommunepolitik – et ærbødigt forslag.

af Mikael Hertig Sønderborg mh@mikaelhertig.com 1. oktober 2023 27 24 47 00   En alternativ kommunepolitik     Jeg fremsætter hermed et forslag til ny kommunepolitik. En del af forslaget består i, at logikken i 1970’ernes kommunalreform genindføres. Generelt skal alle kommuner have en økonomi, der gør det muligt at leve op til almindelige servicekrav. Lovbundne afgørelser skal leve op…