Alternativets EU- politik . Indkaldelse af artikler om EU

 

Tilbud til alle, der vil skrive artikler om EU-politik op til valget til EU-parlamentet juni 2024

Skriv en artikel til Alternativt.eu
Artiklen bliver redigeret efter aftale.

send den til mh@mikaelhertig.com

Organisationsdiagram over EU's institutions

EU ‘ s organisationer

 

Du inviteres til at skrive en artikel til Alternativt.eu.  Frist i denne omgang 15. juli.

Der er to forskellige slags artikler:

Kommentar på omkring 3-4.000  anslag.

 

Artiklerne skal kunne læses på hjemmesiden, men udgives også i andre formater.
Basisformatet er APA i reduceret udgave. Der tænkes udgivet  et e-magasin i pdf-format.
Derfor APA.,

apastil4do

 

Word eller Writerformat, Margen 2,5 cm v og h, top og bund. Times New Roman tekst 12 mm. Læs nærmere herom ved at downlade dette dokument.

Hver kommentar skal følge denne form

1) Kort resumé, der viser konklusionen på 3-10 linjer

2) Præsentation af emnet med en selvvalgt Titel&Undertitel. på højst 15 ord

3) Nummererede afsnit 1: Resumé 2: Indledning 3.1 Problemet, feks. – hvad er den nuværende tilstand, og hvorfor er det ikke godt nok ? 3.2. Den kendte kritik – er den i orden? 3.3. det nye forslag 3.4. tænkt indvending.

4) Konkluderende og opsummerende
5) Litteratur

Artikel  på 5-12.000 anslag

 

Officielle, redigerede eller personlige artikler.

Enhver artikel godkendes af en redaktør med tilknytning til Alternativet. Almindelige standarder for god opførsel forudsættes, men der er naturligvis vide rammer.

Formatet er APA-inspireret på den grafiske side (Times New Roman, A4 med mellembrede marginer, fast bagkant osv. De bruges dels til pdf- og e-bogsudgivelse dels i forbindelse med artikler på hjemmesiden. Billeder og figurer i jpg eller pdf format.

Der lægges op til at alle artikler indledes med et appetitvækkende resumé, der indeholder en let læst udgave af artiklens konklusion.

Officielle artikler er godkendt af Alternativets politiske ledelse.
Redigerede artikler er gennemlæst og godkendt af en af partiets EU-kandidater
Personlige artikler er skrevet af forfatteren og godkendt af en, der har med hjemmesiden at gøre, eksempelvis Mikael Hertig.

Hvis artiklens indhold strider mod Alternativets linje, tildeles forfatteren attributten “gæst”

Alle artikler skal godkendes som relevante af en medkiggert

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *