NYT TEMA: En Alternativ Grundlov – vær med – skriv dit eget bidrag

“There is something rotten in the state of Denmark” = “Der er noget råddent ved den forfatning, Danmark befinder sig i”                                 William Shakespeare.

 

Vi trænger til en ny forfatning. Lad os tegne den

constantin hansens maleri af den grundlovgivende rigsforsamling 1849 (emnet), maleriet er fra 1864 og viser en masse mænd.

Den grundlovgivende rigsforsamling 1849. malet af constantin hansen 1864. (Frederiksborg Slot)

Vi burde få en ny grundlov, men alle de statsretseksperter og jurister, der har monopol på at udlægge den gamle og på mange punkter forældede, holder fast i tanken om, at det er umuligt at lave den om.

Derfor slæber vi rundt på indviklede misforståelser eller forståelser af regler, der er overført fra enevælden, og som ikke har nogen nævneværdig betydning i dag.

Samtidig er nationalstaten vokset ind i internationale sammenhænge, som ingen rigtig forudså dybden af, heller ikke i den tidlige efterkrigstid.

Uanset om vi nogensinde får en ny grundlov eller ej, så er det al ære værd at få skrevet en ny.
Den bliver måske en trøstesang i konjunktiv (ønsketænkning), men ønsker skaber politik.

Vi kan også konstatere, at en lang række forfatningsregler aldrig har fået plads i grundloven: Lighed for loven, proportionalitet, retten til fair rettergang, retten til et familieliv, regler om diskrimination og om oprindelige folks rettigheder er ikke skrevet ind i grundloven, men henslæber et overset liv som gældende, men ignoreret lovgivning.

Hvis nogen tror, vore domstolslignende organer er uafhængige organer, tager de som udgangspunkt fejl. De tager som udgangspunkt altid den systemets parti overfor borgeren.

Fattige borgere har ingen reel domstolsadgang.

 

Vi starter med en frihåndstegning. Så kommer vi i  gang.

Alle med sympati for Alternativet eller tilsvarende partier, eksempelvis Enhedslisten eller SF, er velkomne til at bidrage.

Send til mh@mikaelhertig.com og mærk artiklen med dit navn og ‘grundlov’

 

Hvordan skal en artikel se ud?

1) word eller libreoffice, times new roman 13, a4 med margen på 2,5 cm både til sider og top.

2) Rækkefølge eksempel
Resumé
Indledning/ emne
Nuværende ?
Gængs kritik
Hvad synes jeg (konklusion)
Forslag

 

Længden er underordnet. Artikler bliver drøftet i et forum af deltagere.
Fra udkast til færdig artikel

 

 

 

  1 comment for “NYT TEMA: En Alternativ Grundlov – vær med – skriv dit eget bidrag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *