Category: Kemiske skadevirkninger

Jørgen Steen Nielsen

EU: REACH-direktivets sammenbrud er en katastrofe

Det her kan Alternativet kun fordømme Når jeg bliver valgt til EU-parlamentet, vil jeg helt og fuldt kæmpe sammen med alle andre gode kræfter i Europa for  helt at forbyde eller i nogle tilfælde begrænse anvendelsen af den kemiske industris produkter, så alle alvorlige skadevirkninger på mennesker og natur undgås. Det burde ikke være nødvendigt at skrive det. Det er…