EU: REACH-direktivets sammenbrud er en katastrofe

Mikael Hertig si helfigur iddende på en lav bjælke

Mikael Hertig fotograferet af Sara Hertig

Det her kan Alternativet kun fordømme

Når jeg bliver valgt til EU-parlamentet, vil jeg helt og fuldt kæmpe sammen med alle andre gode kræfter i Europa for  helt at forbyde eller i nogle tilfælde begrænse anvendelsen af den kemiske industris produkter, så alle alvorlige skadevirkninger på mennesker og natur undgås.

Det burde ikke være nødvendigt at skrive det. Det er ikke viden, der mangler. Det er evnen til at sætte menneskeliv over vældige kapitalinteresser.

 

I en opsigtsvækkende artikel i Information skriver Jørgen Steen Nielsen, at sikre forlydender viser,
at det er lykkedes den stærke europæiske kemi-lobby at forhindre gennemførelsen af forbud mod i massevis af miljøgifte. Virkningerne af disse miljøgifte er efter det oplyste veldokumenteret. 

 

Reach

 

Under min ansættelse i Arbejdsmiljøinstituttet omkring 1983-85  kæmpede regeringen i Danmark for, at REACH blev etableret, og at alle toxiske effekter af den kemiske industris produkter blev kortlagt med henblik på forbud mod de mest skadelige, og yderligere kortlægning af erstatningsstoffer.
Der har i årevis udspillet sig en intens kamp mellem den demokratiske interesse i at få forbudt giftvirkninger af kemiske stoffer og materialer, helt lig den vi kender indenfor landbruget i Danmark.

Kortlægningen har stået på siden med varierende hast, men der er langt mere viden i dag end dengang.

Vi er nu nået til et moralsk tipping point: Det lykkedes de konservative kræfter i EU at tillade giftige stoffers fortsatte udbredelse.

Alternativet vil i EU-parlamentet kæmpe indædt for, at erkendt og bevist toksiske stoffer forbydes, at stoffer med alvorlig mistanke for giftvirkninger forbydes midlertidigt, indtil deres virkninger er undersøgt. 

 

 

Information og Jørgen Steen Nielsen

Der er igen al mulig grund til at takke Jørgen Steen Nielsen for hans velafbalancerede, indsigtsfulde miljøjournalistik .

Artiklen kan hentes her: https://www.information.dk/udland/2023/10/eu-kommissionen-opgiver-skaerpet-kemistrategi-industripres?kupon=eyJpYXQiOjE2OTc0MzIwOTgsInN1YiI6IjQ6ODA0MzY2In0._dGtZclkHPyJ3p_Hlo7kSw.

 

Jørgen Steen Nielsen

Jørgen Steen Nielsen
(Mogens Engelund foto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *