Opstillingsgrundlag for Mikael Hertig til Sønderborg Byråd

Navn: Mikael Hertig
Medlemsnr. 29 693
Mågevænget 12 st 22
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf 27 24 47 00

 

 

Mikael Hertig

Mikael Hertig

 

                                                                                                                              Derfor Alternativet

Alternativet er kendt for at  se verden i et demokratisk, nyskabende og uautoritært perspeltiv.
Grøn omstilling, rigtig bæredygtighed, social indignation og et godt veldrevet samfund med kommuner, der ikke plages af sparehensyn, og sunde og velregulerede private virksomheder er det. vi står for-

Enten et af de andre partier. Eller også Alternativet

Alternativ”   betyder den anden af to muligheder, der gensidigt udelukker hinanden.

 

Kort præsentation

Mikael Hertig, f. 1950, enkemand, retskorrespondent (forvaltning), og forsker.
Cand. scient. pol. Speciale i kommunal økonomi og statens finansiering af kommunerne
Forvaltningsret, socialret og kommunalret. Datasikkerhed, International Ret

Embedsmand i Danmark og Grønland

Partsrepræsentant for grønlændere i Danmark

 

Kommunalt  selvstyre 2.0

 

I et demokrati var det meningen, at mennesket skulle have været  beskyttet mod vilkårlig og ulovlig forvaltning. Det ligger i læren om magtadskillelse.  Det var et princip. Som underviser i forvaltningsret er jeg en slags specialist i, hvordan kommunen burde forvaltes. og som partsrepræsentant ved jeg, hvordan Sønderborg Kommune mishandler flygtninge, fattige og grønlændere.

I et demokrati er det byrådet, der skal  bestemme over embedsværket. Men i praksis er det omvendt.  Sønderborg Kommune har afskaffet borgerrådgiveren, fordi forvaltningen ikke føler sig forpligtet til at overholde gældende lo, og fordi hensynet til at sikre, at der forvaltes lovligt, set fra menneskesiden, ikke passer embedsværket. Havde der været eet politisk parti i byrådet, der ville demokratisk ledelse, ville det ikke være sket.

Genindførelse af demokratisk ledelse, bekæmpelse af mulig korruption osv. vil stå højst på Alternativets prioriteringsliste i den kommende byrådsperiode. Genindførelse af borgerrådgiveren. vil være et vigtigt punkt for mig.

Alternativet er kendt for at sætte klima, grøn omstilling og bekæmpelse af forurening af jord, vand og luft ,meget højt. Det vil også være min politik, når jeg kommer i byrådet.

 

 

Approach

Som byrådsmedlem vil jeg prioritere min indsats, så det væsentlige – set ud fra mit program – kommer meget højere op end forberedelse til møder omkring beslutninger, embedsværket forlanger stillingtagen. til-. Jeg og Alternativets andre byrådsmedlemmer skal gøre en forskel.- Det skal ikke være business as usual. Det har vi jo de andre underkastpartier til.-
Det indebærer, at jeg kommer til at overse emner på dagsordenerne, der alligevel viste sig at være vigtige, også set med mine øjne.

Med andre ord: Den væsentligste fejl, jeg kommer til at begå. vil bestå i at overse noget, have sat mig lidt bedre ind i emner, og hvor jeg først for sent opdager, at sagen var af betydning.

Jeg vil gerne samarbejde både med byrådskolleger og embedsværk  – men på de her nævnte præmisser.

Min tilstedeværelse for borgerne

Jeg vil have et så dybt og velfungerende samarbejde med borgerne som overhovedet muligt. Muligvis vil jeg fungere igen som uofficiel borgerrådgiver med ugentlig offentlig adgang og telefontid.

Jeg vil sørge for at være tilstede på Facebook separat som byrådsmedlem

Og så er der siden her

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *