Author: Mikael

Danmarkskort inddelt efter vejområder

Alternativets kommunepolitik – et ærbødigt forslag.

af Mikael Hertig Sønderborg mh@mikaelhertig.com 1. oktober 2023 27 24 47 00   En alternativ kommunepolitik     Jeg fremsætter hermed et forslag til ny kommunepolitik. En del af forslaget består i, at logikken i 1970’ernes kommunalreform genindføres. Generelt skal alle kommuner have en økonomi, der gør det muligt at leve op til almindelige servicekrav. Lovbundne afgørelser skal leve op…

Billede af skrivebord, grønne lampe og reoler fra SDUs forskningslæsesal

En ret interessant artikel: Forræderiets teori

I 1964 udgav Hans Magnus Enzensberger bogen “Politik og Forbrydelse”. I 1964 udgav Enzensberger værket: “Politik und Verbrechen”. Det sidste essay er en opsamling, afspejlende efterkrigstid, kold krigserfaringer- Den sidste artikel handler om “Forræderiets teori.” Tankevækkende…. Udgaven her er ikke særlig fin. men download og læs alligevel     EnzensbergerHM_Om_forraederits_Teori    

EUs flag blå med stjerner

Linkliste til EU-landidater (opdateres)

    https://thinkeuropa.dk/   https://www.aljazeera.com/tag/european-union/ https://www.liberation.fr/international/europe/   https://europeangreens.eu/   https://www.liberation.fr/international/europe/   https://euobserver.com/   https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/eu-priorities/european-union-priorities-2019-2024_fr https://commission.europa.eu/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_de https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/meps-pitch-treaty-change-in-radical-eu-overhaul/.   https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/foreign-and-security-policy_fr

Skilt med tekst: Ich spreche deutsch Parlez vous francais

Til ny dansk EU-strategi : Løft til tysk og fransk på ikke under 1 mia årligt

  Af Mikael Hertig, cand scient. pol.  Mulig kandidat til EU-parlamentet for Alternativet. 7. august 2023 Denne artikel er henvendt til offentligheden under GNU licens. Må ikke bruges til kommercielle formål, men henvisninger og delinger er velkomne. Ny dansk EU-politisk strategi Til efteråret kommer regeringens udspil om en ny EU-politik. I den anledning foreslår Mikael Hertig, der søger at blive…

constantin hansens maleri af den grundlovgivende rigsforsamling 1849 (emnet), maleriet er fra 1864 og viser en masse mænd.

NYT TEMA: En Alternativ Grundlov – vær med – skriv dit eget bidrag

“There is something rotten in the state of Denmark” = “Der er noget råddent ved den forfatning, Danmark befinder sig i”                                 William Shakespeare.   Vi trænger til en ny forfatning. Lad os tegne den Vi burde få en ny grundlov, men alle de statsretseksperter og jurister, der har monopol på at udlægge den gamle og på mange punkter forældede, holder…

Alternativets EU- politik . Indkaldelse af artikler om EU

  Tilbud til alle, der vil skrive artikler om EU-politik op til valget til EU-parlamentet juni 2024 Skriv en artikel til Alternativt.eu Artiklen bliver redigeret efter aftale. send den til mh@mikaelhertig.com   Du inviteres til at skrive en artikel til Alternativt.eu.  Frist i denne omgang 15. juli. Der er to forskellige slags artikler: Kommentar på omkring 3-4.000  anslag.   Artiklerne…

Spørgsmål til Alternativets EU-kandidater og -kandidataspiranter

    På Alternativets Landsmøde 20. og 21. maj fik landsmødedeltagerne lejlighed til at hænge et spørgsmål eller  kommentarl op på et “træ”,   1: Fredsprojekt Bare en lille note: * Vrede * Mennesker – kan ikke skabe en fredelig planet / EU   2  Menneskerettigheder overtrædes også i EU. E van der Leyen udtalte sig for et covidpas. Digital…

Gammeldags skolekort, hvor Grønland er lidt større en Bornholm og er placeret i Rusland

Rigsfællesskabet og fortsat dansk kolonialisme

    Mikael Hertig cand. scient. pol. Medlem af Alternativet Disclaimer: Artiklen udtrykker MH’s personlige holdning To episoder fra marts-april 2023       Denne artikel viser, hvordan dansk dominerende tankegang fortsat  optræder på det såkaldte rigsfællesskabs vegne uden at tage hensyn til færøske eller grønlandske synspunkter og interesser. Emnet er dansk postkolonialisme og en anbefaling til Alternativet om at…

Spor i sne

Kommentar til “Alternativets Økonomiske Politik”

  Denne artikel er tænkt som et debatindlæg til “Alternativets Økonomiske Politik”, som fremgår af den interne hjemmeside. Som medlem af Alternativet er hensigten  nuancering og uddybning. Mine kommentarer står som noter. Klik på det lille blå tal, så får du min bemærkning   Jeg hedder Mikael Hertig. Økonomi Alternativet ønsker et samfund, hvor den menneskelige trivsel, livskvalitet og lighed…

Foto af f35 lightning

Klimapolitikkens hæmsko : Stigende ‘returns to scale’

Hvad koster en F 35?   Alternativet bør i sin økonomiske tænkning udarbejde forslag til, hvorledes de indbyggede trægheder i udviklingstung økonomisk produktion kan imødegås. Denne artikel er skrevet af cand. scient. pol. Mikael Hertig, medlem af Alternativet i Sønderborg/Sydjylland.. Den udtrykker ikke Alternativets politiske holdning, men forfatterens egen Tlf. 27 24 47 00, mh@mikaelhertig.com “Spidsen af en jetjager”  …